Qanunvericilik

Beynəlxalq müqavilələr

Yoxlama və metroloji attestasiya məqsədilə daşınan normativ sənədlərin, etalonların, ölçmə vasitələrinin və standart nümunələrin gömrük rüsumlarından, vergilərdən və xüsusi icazələr verilməsindən azad edilməsi haqqında saziş.

BYD kitabçasının tətbiqi ilə beynəlxalq yük daşımaları haqqında Gömrük konvensiyası (BYD Konvensiyası).

Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların gömrük sərhədindən keçirilməsi üzərində gömrük nəzarəti Qaydaları haqqında Qərar.

Nazirlər Kabineti

«Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə qərar.

“Gömrük yığımlarının məbləğləri”nin təsdiq edilməsi barədə qərar.

«Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə qərar.

Malların müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qərar.

Prezident sərəncamları

“Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnaməmdə dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 79-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında.

Gömrük sistemində islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi.

MADE IN AZERBAIJAN

İxrac missiyaları

Bazar araşdırması

Beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak

Beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak

Dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər vasitəsilə “Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi

Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mağazalarda və ya mağaza şəbəkələrində, o cümlədən “Duty Free”lərdə “Made in Azerbaijan” rəflərinin təşkili

Xarici ölkələrin ictimai yerlərində və beynəlxalq KİV-də təbliğat

“Beynəlxalq sertifikat”ın alınması

Tədqiqat-inkişaf proqram və layihələri

Azərbaycan ərazisinə alıcı missiyalarının təşkili