Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi.